Uit het werk gegrepen


 • Werkprocessen zijn duidelijk beschreven, maar komen onvoldoende uit de verf.
 • Gemaakte afspraken hebben niet het gewenste resultaat.
 • Verandering wordt eerder als bedreiging, dan als uitdaging gezien.
 • Als zaken anders lopen dan verwacht, wordt er al snel met een beschuldigende vinger gewezen.
 • Het bespreken van conflicten verscherpt eerder de tegenstellingen, dan dat ze oplossen.
 • Mensen lijken hun werk ‘met de handrem op’ uit te voeren.
 • Verantwoordelijkheid nemen beperkt zich tot de eigen taak en mist de aandacht voor het geheel.
 • Interventies hebben tot nu toe niet het gewenste effect gehad.

 • Werkprocessen zijn duidelijk beschreven, maar komen onvoldoende uit de verf.
 • Gemaakte afspraken hebben niet het gewenste resultaat.
 • Verandering wordt eerder als bedreiging, dan als uitdaging gezien.
 • Als zaken anders lopen dan verwacht, wordt er al snel met een beschuldigende vinger gewezen.
 • Het bespreken van conflicten verscherpt eerder de tegenstellingen, dan dat ze oplossen.
 • Mensen lijken hun werk ‘met de handrem op’ uit te voeren.
 • Verantwoordelijkheid nemen beperkt zich tot de eigen taak en mist de aandacht voor het geheel.
 • Interventies hebben tot nu toe niet het gewenste effect gehad.

Er speelt iets onder de oppervlakte, wat niet met voor de hand liggende interventies kan worden verholpen. Om hier verandering in te brengen is het belangrijk de ontstane situatie eerst vanuit een diverser perspectief te leren begrijpen. OnderNAP brengt dit speelveld aan perspectieven naar de oppervlakte en helpt daarmee richting te geven aan werkbare oplossingen. Oplossingen die de slagvaardigheid in uw organisatie, in een snel veranderende wereld helpen aan te scherpen.


 OnderNAP


Vertaalt weerbarstige vraagstukken naar werkbare oplossingen. Verbindt ‘wat heb ik te bieden’ met ‘wat heeft de organisatie nodig’. Verleidt mensen om regie en verantwoordelijkheid te nemen. Versterkt eigenaarschap en betrokkenheid.


Voor wie


OnderNAP werkt voor organisaties die een effectieve aanpak voor taaie vraagstukken zoeken.
ontwerp en realisatie: