Plan van aanpak


De vragen, zorgen, ideeën en verwachtingen van mensen staan niet op de voordeur van de organisatie geschreven, maar worden op de werkvloer met elkaar gedeeld. Dit is dan ook de plek waar ik mij beweeg. Waar ik in gesprek ga met productie- en stafmedewerkers, teamleiders, stagiaires, directieleden, schoonmakers en managers.

In de praktijk


 •  
  Intake
  Kennismaken. Startvraag vaststellen. Verwachtingen afstemmen. Plan van aanpak bespreken.
   
  Week 0
 •  
  Go of No go
  Startsessie managementteam organiseren. Gesprekken met sleutelfiguren voeren. Verwachtingen intakefase bijstellen. Definitieve go of no go bepalen.
   
  Week 1
 •  
  Uitvoering
  Vergaderingen en werkoverleggen bijwonen. Een op een gesprekken voeren. Teamsessies organiseren. Voortgang met opdrachtgever bespreken.
   
  Week 2 tot en met 7
 •  
  Oplevering
  Bevindingen in Mind Mood Map vastleggen. Afsluitende sessie houden. Werkbare oplossingen aan startvraag verbinden. Verantwoordelijkheden en afspraken vastleggen.
   
  Week 8

 •  
  Intake
  Kennismaken. Startvraag vaststellen. Verwachtingen afstemmen. Plan van aanpak bespreken.
   
  Week 0
 •  
  Go of No go
  Startsessie managementteam organiseren. Gesprekken met sleutelfiguren voeren. Verwachtingen intakefase bijstellen. Definitieve go of no go bepalen.
   
  Week 1
 •  
  Uitvoering
  Vergaderingen en werkoverleggen bijwonen. Een op een gesprekken voeren. Teamsessies organiseren. Voortgang met opdrachtgever bespreken.
   
  Week 2 tm 7
 •  
  Oplevering
  Bevindingen in Mind Mood Map vastleggen. Afsluitende sessie houden. Werkbare oplossingen aan startvraag verbinden. Verantwoordelijkheden en afspraken vastleggen.
   
  Week 8

Mind Mood Map


De Mind Mood Map © visualiseert in één oogopslag de vragen, zorgen, ideeën en verwachtingen, die in de organisatie leven. Een plattegrond van perspectieven, die doorgaans lastig in kaart zijn te brengen. Vier nader te kiezen thema’s functioneren in de Mind Mood Map © als kapstok. Ze ordenen de verhalen en geven ze plek. De Mind Mood Map © kan per team, afdeling en voor de complete organisatie worden opgemaakt.


Mind Mood Map


Teamsessies


Om beter te kunnen begrijpen waar de schoen wringt; werk ik graag met constructieve werkvormen. Dit zijn vormen waarbij ‘doen’ richting geeft aan ‘denken’. Tijdens teamsessies maak ik veel gebruik van gaming. Gaming helpt complexe, abstracte zaken concreet en persoonlijk te maken en weer te vertalen naar de menselijke maat.


 

Thema's
Hoe komt besluitvorming tot stand? Wie bepaalt wat er gebeurt? Hoe verhoudt top down aansturing zicht tot bottom up initiatief?Hoe open en transparant wordt de organisatie ervaren? Hoe verhoudt het informele circuit zich ten opzichte van de formele communicatiekanalen?Hoe wordt omgegaan met falen en succes? Hoe staat het met het geven van complimenten? Hoe merk je het als je goed werk hebt geleverd?Hoe strikt wordt op richtlijnen en voorschriften gestuurd? Hoeveel ruimte wordt binnen de eigen taakomschrijving ervaren? Hoe wordt gereageerd op gemaakte fouten?Welke plek neemt leren, ontwikkelen en veranderen in? Hoe verhoudt de aandacht voor persoonlijke groei en teamontwikkeling zich tot vakinhoudelijke scholing?Hoeveel aandacht is er voor kwaliteit van contact en werkbeleving? Hoeveel ruimte is er voor afstemming over andere zaken dan de inhoud van het werk?Hoe verhouden belasting en belastbaarheid zich tot elkaar? Hoe wordt de werkdruk ervaren? Hoe staat het met de aandacht voor de kwaliteit ten opzichte van de kwantiteit van het werk?Hoe worden verantwoordelijkheden gedelegeerd? Is er ruimte om belangen af te stemmen? Is de koers van de organisatie helder en weten mensen wat er van hen wordt verwacht?